2 มกราคม 2562 การจัดการบนเขาช้างเผือก

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/XQ72qA7J

ทุกปีหลังอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเปิดการท่องเที่ยว กิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกล เขาช้างเผือก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จะมีนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบการผจญภัยเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติที่ไร้การปรุงแต่งเต็มจำนวน 60 คน แทบทุกวัน โดยก่อนเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นเขา เจ้าหน้าที่อุทยานและชาวบ้านอีต่องจะร่วมสำรวจและทำเส้นทางเดิน รวมถึงปักเชือกไกด์ไลน์ในชุดที่มีความลาดชันสูง โดยการเดินเท้าขึ้น-ลงตามสันเขาระยะไกลไม่น้อยกว่า 8 กิโลเมตร/วัน จะต้องมีเจ้าหน้าที่อุทยานคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ 1 คน ต่อนักท่องเที่ยวไม่เกิน 12 คน และจะต้องขึ้นเขาก่อนเวลา 10.00 น.เท่านั้น เนื่องจากต้องใช้เวลาเดินเท้านานกว่า 4-6 ชั่วโมง ทุกปีหลังอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเปิดการท่องเที่ยว กิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกล เขาช้างเผือก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จะมีนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบการผจญภัยเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติที่ไร้การปรุงแต่งเต็มจำนวน 60 คน แทบทุกวัน โดยก่อนเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นเขา เจ้าหน้าที่อุทยานและชาวบ้านอีต่องจะร่วมสำรวจและทำเส้นทางเดิน รวมถึงปักเชือกไกด์ไลน์ในชุดที่มีความลาดชันสูง โดยการเดินเท้าขึ้น-ลงตามสันเขาระยะไกลไม่น้อยกว่า 8 กิโลเมตร/วัน จะต้องมีเจ้าหน้าที่อุทยานคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ 1 คน ต่อนักท่องเที่ยวไม่เกิน 12 คน และจะต้องขึ้นเขาก่อนเวลา 10.00 น.เท่านั้น เนื่องจากต้องใช้เวลาเดินเท้านานกว่า 4-6 ชั่วโมง อย่างไรก็ดี ยังพบนักท่องเที่ยวบางส่วนนำขวดน้ำพลาสติกทิ้งในห้องน้ำ ซึ่งเจ้าหน้าที่วอนนักท่องเที่ยวนอกจากการช่วยกันรักษาความสะอาด รักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของเขาช้างเผือก.-สำนักข่าวไทย